Vetedy Group

سیستم اسکوئرلاین

سیستم اسکوئرلاین،Squareline، شیوه ای برای نصب پنهان کف پوش چوب در فضای باغ و باغچه است. چوب ها به صورت قطعات مربعی شکل ومجزاست که هرقطعه به طورمستقل ازچهارجهت به پایه متصل می شود.چوب ها به راحتی نصب و جاسازی ویا جدا می شوند که برای باغچه های شما بسیار مناسب است، چرا؟ زیرا شما می توانید هرقطعه مربعی را به طورجداگانه آن گونه که مایل هستید قراردهید و بنابراین طرح و الگوی موردنظر خودرا اجرا کنید. برای این شیوه چوب Padauk به کاربرده می شود تا عدم لغزندگی وپایداری کارافزایش یابد .اسکوئرلاین پاسخ گوی نیازشما برای کف پوش چوبی زیبا وپایدار است.

فایل اسکوئرلاین رادانلود کنید

معرفی سیستم اسکوئرلاین

سیستم اسکورلاین یک شیوه نصب پنهان برای کف پوش های چوبی است

دراین شیوه نصب ساده ، تخته های چوب بی آنکه پیچ ها دیده شود، به پایه متصل می شوند که هم به استحکام بیشترساختار آن کمک می کند (زیرا هر تخته چوب مستقل ازچوب دیگرنصب می شود) و هم جلوه کار تمیز،بسیار زیبا و خوشایند می شود. سیستم وابزارنصب ازمواد کامپوزیتی بسیارسخت تولید می شود که موجب پایداری و استحکام دراز مدت کارمی شود. همان طورکه درتصویر نشان داده شده، با این روش تخته های چوب به صورت منظم و یک دست با فاصله های اندک درکنارهم قرار می گیرند بی آنکه به اثر وعملکرد هرچوب خدشه ای وارد شود. سیستم اسکوئرلاین نیز ترکیبی است اززیبایی واطمینان.
 • Aتیرچه
 • Bگیره
 • Cتخته چوبی شیاردار

نصب اسکوئرلاین

 • Illustration

  01

 • Illustration

  02

 • Illustration

  03

 • Illustration

  04

ویژگی ها ومزایای اسکوئرلاین

 • اتصالات ،چوب ها رابی آنکه پیچ و میخ قابل مشاهده باشند نگه می دارد
 • مته کاری و سوراخ کردن نیازنیست
 • ابزار نصب که ازمواد کامپوزیتی بسیار مقاوم تهیه شده اند، کیفیت سیستم نصب را دوچندان می کند
 • دوام طولانی ودرازمدت را تضمین می کند
 • مدت زمان نصب را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می دهد
 • جریان هوا به راحتی انجام می گیرد
 • ازتاب برداشتن تخته ها جلوگیری می کند
 • تمیزکردن و نگهداری خاصی نیاز ندارد

انواع چوب های منتخب ما

 • Illustration

  Padauk

 • Illustration

  Merbau

نزدیک ترین فروشنده سیستم اسکوئرلاین به شما