Vetedy Group

سیستم تکنیکلیک (Techniclic SYSTEM)


سیستم تکنیکلیک علاوه برداشتن تمام مزایای سیستم اولیه یعنی سافت لاین،یک تکنیک مکمل ومبتکرانه برای نصب عمودی با سرعت بالا است. دراین تکنیک ازحداقل پیچ استفاده می شود و دوام فوق العاده کار تضمین شده است

علاوه برکاربرد درمعماری نوین وساخت و سازهای جدید ، گزینه خوبی نیز برای پروژه های بازسازی است

.چوب ها با توجه به نوع ومنطقه رویش آن ها دارای گواهی های اف اس سی، پی ای اف سی، ا ل بی، وی ال ا می باشند

گواهی نامه ها به شما اطمینان می دهند که چوب ها ازجنگل های سازگار با محیط زیست تهیه شده که درآن علاوه برمدیریت مناسب جنگل ها ،کیفیت بهتر زندگی نیزدرنظرگرفته می شود

فایل سیستم تکنیکلیک ما را دانلود کنید

معرفی سیستم تکنیکلیک

تکنیکلیک، سیستم نوین شما برای نصب چوب درنما، سقف و دیوار با نصب پنهان

پس از گذشت 10 سال ازارائه سیستم سافت لاین که شیوه نصب پنهان وغیر قابل روئیت آن امتحان خود را پس داد ،بخش R&D گروه وتدی سیستم جدید تکنیکلیک، Techniclic system، را معرفی نمود. دراین سیستم نیزازهمان شیوه ومواد کامپوزیتی مشابه استفاده می شود تا دوام وطول عمرمحصول تضمین شود. در این شیوه ساده،زمان نصب درمقایسه با روش های سنتی به طور چشمگیری کاهش می یابد. چوب های نما (موجود در انواع گونه های بومی و در سه عرض مختلف) به گیره های تکنیکلیک متصل می شود و گیره ها نیز به پایه . نتیجه کار پایانی شما بااین سیستم به دلیل دقت و ظرافت بی نظیرآن ،بسیار عالی خواهد شد.
 • Aپایه
 • Bگیره
 • Cتخته چوبی شیاردار

نصب تکنیکلیک

 • Illustration

  01
  نصب پایه ها درسیستم تکنیکلیک

 • Illustration

  02
  نصب گیره ها به پایه در سیستم تکنیکلیک

 • Illustration

  03
  نصب تخته چوب

 • Illustration

  04
  محکم کردن تخته چوب همزمان با نصب گیره بعدی

 • Illustration

  05
  نصب تخته چوبی بعدی

 • Illustration

  06
  این فرآیند را تا انتهای نصب نمای ساختمان ادامه دهید

ویژگی ها ومزایای سیستم تکنیکلیک

 • Illustration
  • زمان نصب کوتاه تر، 4 برابر سریع تر از روش های دیگر
 • Illustration
  • نصب پنهان (پیچ ها دیده نمی شوند)
 • Illustration
  • موجود درسه عرض مختلف (شما انتخاب کنید)
 • Illustration
  • امکان تهویه وجریان هوا درفضای بین چوب ها
  • اتصال چوب ها به یکدیگربا فاصله بسیارناچیز
 • Illustration
  • مواد کمپوزیتی زیر ساختی بسیار مقاوم
 • Illustration
  • امکان برداشتن و جایگزینی الوار جدید در هر قسمت

افزایش فاصله !

اسپیسر ابزاری جانبی برای سیستم تکنیکلیک می باشد که به شما این امکان را می دهد تا فاصله بین شاخه های چوب را افزایش دهید .

ویژگی های چوب

 • مقاوم دربرابر پوسیدگی
 • برچسب FSC® ، PEFC ،OLB بسته به خاستگاه چوب
 • 80% چوب بومی
 • طرح های نو و مدرن
 • چوب بسیار پایدار
 • آزادی عمل هر تخته چوب
 • چوب ترمو ( بسته به نوع چوب)
 • هم ترازی
 • تخته ها دارای طول یکسانی هستند بنابراین نیازی به برش ندارند

انتخاب ما

 • Illustration

  IROKO

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
    Available Available  
 • Illustration

  EUROPEAN ASH

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
  Available Available Available Available
 • Illustration

  NORTHERN PINE

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
  Available Available Available Available
 • Illustration

  YELLOW PINE

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
  Available Available   Available
 • Illustration

  SIBERIAN LARCH

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
    Available    
 • Illustration

  PADAUK

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
    Available Available  
 • Illustration

  AYOUS

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
  Available Available Available Available
 • Illustration

  JAYA

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
    Available Available  
 • Illustration

  TEAK UNIJOINT

  Thermo 60 MM 100 MM 140 MM
    Available Available  

تصاویر نصب سیستم تکنیکلیک

نزدیک ترین فروشنده سیستم تکنیکلیک به شما